2019 års rapport om medarbetar- och kompetensutveckling i Sverige

Ladda ner ditt exemplar av 2019 års HR-rapport. Resultatet baseras på 153 svaranden med ansvar för medarbetar- och kompetensutveckling i svenska organisationer av olika storlekar.

Säkra ditt exemplar av rapporten här!

Rapporten ger dig insikt i:

・Hur organisationer prioriterar lärande och kompetensutveckling idag.
・Vilka färdigheter och utbildningsområden som prioriteras.
・Strategier kring lärande och utveckling.
・Graden av digitalitet hos svenska organisationer.
・Andras budgetering för lärande.
・Hur lärande och utveckling organiseras idag.
・Utmaningar kopplat till kompetensutveckling.
・Hur organisationer planerar att prioritera lärande och utveckling.